Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Gastouder is ondernemer voor de inkomstenbelasting

12 December 2017

Volgens Rechtbank Noord-Holland kwalificeert de gastouder als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Zij voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Er is sprake van voldoende zelfstandigheid ten opzichte van haar opdrachtgevers en zij loopt ondernemersrisico. Een vrouw is sinds 2010 geregistreerd gastouder van meerdere gastkinderen. Haar omzet is vanaf de start toegenomen van € 10.231 (2010) tot € 21.960 (2013). Haar inkomsten heeft zij steeds aangegeven als resultaat uit overige werkzaamheden. Voor het jaar 2013 heeft zij zich op het standpunt gesteld dat zij een ondernemer is voor de inkomstenbelasting.

Ze heeft daarbij verzocht om toepassing van de MKB-winstvrijstelling, de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. De inspecteur acht de vrouw geen ondernemer. Volgens hem heeft de vrouw onvoldoende zelfstandigheid ten opzichte van haar opdrachtgevers (de gastouderbureaus) en loopt zij onvoldoende ondernemersrisico. Rechtbank Noord-Nederland ziet dit echter anders. De rechtbank oordeelt dat de vrouw inderdaad winst uit onderneming geniet. Haar activiteiten voldoen aan de eisen van duurzaamheid, omvang, beschikbare tijd en het aantal opdrachtgevers. De rechtbank acht het ook aannemelijk dat de vrouw ondernemersrisico loopt. In de eerste plaats gaat het daarbij om debiteurenrisico voor als haar opdrachtgevers de facturen niet betalen.

De gastouderbureaus vervullen namelijk slechts een kassiersfunctie. De vrouw loopt verder ook inkomensrisico doordat er bij ziekte, vakanties en afwezigheid anderszins voor haar geen inkomsten zijn. De tussenkomst van gastouderbureaus is noodzakelijk, omdat de vraagouders anders geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. De rechtbank oordeelt dat de vrouw commercieel volledig zelfstandig van de gastouderbureaus haar activiteiten verricht. De rechtbank verklaart het beroep van de vrouw dan ook gegrond. Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 6-10-2017

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat