Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Vraag voor 1 oktober 2021 bijzonder uitstel van betaling aan

Ondernemers die door de coronacrisis hun belasting niet op tijd kunnen betalen en nog geen bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd, kunnen dit nog doen tot en met 30 september 2021. In dat geval kan de ondernemer vanaf 1 oktober 2022 gebruikmaken van de betalingsregeling.

Het bijzonder uitstel van betaling wordt tot 1 oktober 2021 verleend. Is al bijzonder uitstel aangevraagd en loopt dat vóór 1 oktober 2021 af, dan is het niet nodig om verlenging van het bijzonder uitstel aan te vragen. Dat loopt automatisch door tot 1 oktober 2021, voor alle belastingen waarvoor de ondernemer bijzonder uitstel heeft. Voor alle ondernemers die bijzonder uitstel hebben aangevraagd en gekregen, geldt: Tot en met 30 september 2021 hoeven zij de belastingen waarvoor bijzonder uitstel is verleend, niet te betalen. Vanaf 1 oktober 2021 moeten zij weer op tijd voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen. Vanaf 1 oktober 2022 kunnen zij gebruikmaken van een betalingsregeling voor de belastingschuld die is opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. De ondernemer betaalt die belastingschuld dan af in 60 maanden. Voorwaarde daarbij is dat na de laatste dag van het bijzonder uitstel steeds op tijd aangifte is gedaan en betaald. Bron: Belastingdienst, 30-08-2021

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat