Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Door corona veel ondernemers met problematische schuldenlast

Hoewel de Nederlandse economie goed hersteld, zijn veel ondernemers zwaar getroffen door de coronamaatregelen en kampen zij met problematische schulden. Dit blijkt uit recente cijfers van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN), uitgevoerd door VNO-NCW, MKB-Nederland, het CBS, de Kamer van Koophandel en het Economisch Instituut voor de bouw.

Ruim 22% van alle horecaondernemers geeft aan problematisch schuldenlast te hebben. Van alle horecaondernemers geeft 57% aan dat de schuldenlast hoger is dan voor corona. Ook in de cultuur, sport en recreatiesector geeft ruim 40% aan met een hogere schuldenlast te kampen dan voor corona. Uit de COEN-cijfers blijkt dat ondernemers in de zwaarst getroffen sectoren nog steeds veel problemen hebben. Veel ondernemers hebben uitstel van betaling aangevraagd, met name over belastinggelden. 38% van alle horecaondernemers geeft aan uitstel van betaling te hebben aangevraagd bij de Belastingdienst. In de cultuur, sport en recreatiesector gaat het om 26% van de ondernemers. Volgens VNO-NCW en MKB Nederland onderstrepen de cijfers het belang dat er een oplossing moeten worden gevonden om ondernemers met een levensvatbare onderneming te helpen bij schuldenafbouw of -sanering. Bron: VNO-NCW en MKB Nederland, 24-08-2021

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat