Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Update handreiking overgang van onderneming

1 Augustus 2018

De Belastingdienst heeft op het Forum Salaris een update gepubliceerd van de handreiking Wovon (Wet overgang van onderneming). In de handreiking wordt ingegaan op de loonheffingsaspecten die kunnen spelen bij overgang van onderneming. De Wovon (art. 7:622 e.v. BW) arbeidsrecht en houdt in dat als een werkgever een onderneming overneemt, hij ook het personeel moet overnemen. De handreiking bestaat uit vier delen. In het eerste deel wordt aangegeven wanneer de Wovon van toepassing is.

Deel 2 gaat vervolgens in op de gevolgen voor de loonheffing (o.a meldingen die moeten worden gedaan). Deel 3 gaat over de gevolgen voor het eigenrisicodragen WGA en ZW en het 4e en laatste deel over de gevolgen voor lopende ziekmeldingen en WAZO-aanvragen. De update heeft met name betrekking op loonkostenvoordelen die per 1 januari 2018 van toepassing zijn en het per die datum vervallen van de premiekortingen. De volgende informatie is toegevoegd: is er bij overname nog een resterend recht op premiekorting dan gaat deze allen over op de overnemer als de overgang plaatsvond vóór 1 januari 2018. Vanaf 1 januari 2018 wordt dit resterend recht omgezet in een loonkostenvoordeel. bij een overgang van onderneming vanaf 1 januari 2018 gaat het loonkostenvoordeel niet over op de overnemer.

Ook krijgt de overnemer voor de overgenomen werknemers geen nieuw recht op het loonkostenvoordeel. lage-inkomensvoordeel: de verloonde uren van de overnemer en de overdrager mogen niet bij elkaar worden opgeteld om te beoordelen of aan de eis van de 1248 verloonde uren wordt voldaan. Verder was in het eerste deel aangegeven dat in geval van faillissement de Wovon nooit van toepassing is. Dit was niet correct. Aangegeven is nu dat de Wovon ook geldt in geval van een doorstart die al voor het faillissement volledig geregeld is (prepack). Bron: Forum Salaris 30-07-2018

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat