Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Tijdrekken niet beloond met dwangsom

15 Augustus 2018

Als een belanghebbende in een fiscaal geschil ruim de tijd neemt om cruciale gronden van bezwaar en bewijsmiddelen aan te leveren, heeft hij volgens Rechtbank Oost-Brabant geen recht op een dwangsom. In de zaak voor de rechtbank had een man op 14 juli 2016 bezwaar ingediend tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Zijn gemachtigde stelde op 18 november 2017 de bezwaargronden en bewijsmiddelen ter beschikking aan de gemeente. De gemeente verklaarde het bezwaarschrift gegrond. De man wilde vervolgens dat de rechtbank hem een dwangsom toekende omdat de gemeente te lang had gedaan over de afhandeling van het bezwaarschrift.

De rechtbank wijst erop dat de gemachtigde van de man pas na zestien maanden de stukken doorstuurde die de gemeente nodig had om over het bezwaarschrift te kunnen beslissen. Bovendien komt het beeld naar voren dat deze gemachtigde in andere procedures zich vooral richt op het incasseren van proceskostenvergoedingen en dwangsommen. De rechtbank heeft niet de indruk dat de man en zijn gemachtigde werkelijk het geschil zo snel mogelijk wilden oplossen. Volgens de rechter is hier sprake van misbruik van recht, zodat hij de man geen dwangsom toekent. Bron: Rb. Oost-Brabant 20-07-2018 (publ. 6-08-2018)

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat