Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling tot aanpassing van het minimumloon per 1 juli 2023 gepubliceerd. Het minimumloon wordt met 3,13% verhoogd.

Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 juli 2023:

  • per maand: € 1.995,00;
  • per week: € 460,40;
  • per dag: € 92,08.

Minimumjeugdlonen

De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen per 1 juli 2023 zijn:

Leeftijd Staffeling Per maand Per week Per dag
20 jaar 80% € 1.596,00 € 368,30 € 73,66
19 jaar 60% € 1.197,00 € 276,25 € 55,25
18 jaar 50% € 997,50 € 230,20 € 46,04
17 jaar 39,5% € 788,05 € 181,85 € 36,37
16 jaar 34,5% € 688,30 € 158,85 € 31,77
15 jaar 30% € 598,50 € 138,10 € 27,62

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden de bovenstaande bedragen. In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:

Leeftijd Staffelingspercentage Per maand Per week Per dag
20 jaar 61,50% € 1.226,95 € 283,15 € 56,63
19 jaar 52,50% € 1.047,40 € 241,70 € 48,34
18 jaar 45,50% € 907,75 € 209,50 € 41,90

Minimumloon per uur

Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Bruto minimumloon per uur per 1 juli 2023 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
21 jaar en ouder € 12,79 € 12,12 € 11,51
20 jaar € 10,24 € 9,70 € 9,21
19 jaar € 7,68 € 7,27 € 6,91
18 jaar € 6,40 € 6,06 € 5,76
17 jaar € 5,06 € 4,79 € 4,55
16 jaar € 4,42 € 4,19 € 3,98
15 jaar € 3,84 € 3,64 € 3,46

Bruto minimumloon per uur voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in verband met een bbl per 1 juli 2023 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
20 jaar € 7,87 € 7,46 € 7,08
19 jaar € 6,72 € 6,37 € 6,05
18 jaar € 5,82 € 5,52 € 5,24

Bron: Min SZW 26-04-2023, nr. 2023-0000203905

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat