Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Nieuwe subsidieregeling warmtenetten

Omdat het kabinet de inzet van warmtenetten wil versnellen, kunnen ondernemers, die investeren in een warmtenet om bestaande woningen aardgasvrij te maken, hiervoor vanaf 1 juni subsidie aanvragen. De Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) vergoedt maximaal het deel van de investering dat zich niet terugverdient (onrendabele top).

Een warmtenet is een collectieve oplossing om woningen te verwarmen (stadsverwarming). Bestaande gebouwen kunnen zo van het aardgas af. De nieuwe Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) stimuleert ondernemers om versneld te investeren in de aanleg van die warmtenetten. Nederland wil in 2030 500.000 nieuwe aansluitingen van bestaande woningen op een warmtenet gerealiseerd hebben. De subsidie is voor ondernemers die snel kunnen starten met de aanleg van een warmtenet. En dus al ver zijn met hun plannen.

Deze versnelling draagt bij aan de klimaatdoelen van de overheid om de CO2-uitstoot van Nederland in 2030 met 49% te verminderen.

Subsidie aanvragen vanaf 1 juni
De voorbereidingen voor de openstelling van de WIS zijn in volle gang. RVO voert deze regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers kunnen de subsidie aanvragen vanaf 1 juni, 09:00 uur tot en met 16 december 2023, 17.00 uur. Een belangrijke voorwaarde is dat het gaat om warmtenetten voor kleinverbruikersaansluitingen (kleiner dan 100kW) en blokverwarmingsaansluitingen in de bestaande bouw. Deze subsidie is niet voor een warmtenet (of onderdelen ervan) voor utiliteit, glastuinbouw en grootverbruikersaansluitingen (100kW of groter en geen blokaansluitingen). Dit geldt ook voor een warmtenet (of onderdelen ervan) voor nieuwbouw. Deze kosten vallen niet onder de subsidie. Er is € 150 miljoen subsidie beschikbaar.

Meer informatie is te vinden op https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/wis.

Bron: RVO, 17-04-2023

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat