Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


UWV houdt rekening met coronacrisis bij claimbeoordeling WIA

16 April 2020

De maatregelen vanwege de coronacrisis hebben ook gevolgen voor de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer. Dit heeft effect op de wijze van beoordelen door het UWV van de re-integratie-inspanningen van de werkgevers in het kader van de Wet verbetering poortwachter (WVP). Het UWV geeft in het addendum Werkwijzer poortwachter aan hoe het omgaat met de gevolgen van de coronacrisis voor de beoordeling van het re-integratieverslag en de claimbeoordeling voor de WIA. Als het UWV vindt dat er onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn geleverd, moet worden gekeken in hoeverre dit het gevolg is van maatregelen die genomen zijn in het kader van de coronacrisis. Het UWV zal dit voor zover mogelijk meewegen in zijn beoordeling. Daarom is het belangrijk dat de werkgever in het re-integratieverslag aangeeft hoe en over welke periode de situatie in zijn bedrijf als gevolg van de corona-crisis van invloed is (geweest) op het re-integratieproces of het herstel hiervan.

Op grond van deze argumenten kan het UWV beoordelen of er voldoende argumenten zijn om een deugdelijke grond aan te nemen zodat er geen loonsanctie zal worden opgelegd. Er worden ook voorbeelden genoemd van situaties waarin het UWV ook in de huidige setting vindt dat er geen sprake is van een redelijke grond. Zo zijn de coronamaatregelen geen excuus voor onvoldoende onderzoek naar passend werk bij de eigen werkgever. Dit kan in de ogen van UWV ‘gewoon’ alsnog worden uitgevoerd. Mocht voor dit onderzoek gericht werkplekonderzoek nodig zijn, dan kan de werkgever of een door hem ingehuurde deskundige zoeken naar andere manieren om dit toch te kunnen uitvoeren. Omdat ook de huidige beperkingen door de coronamaatregelen ook de komende maanden nog van belang kunnen zijn voor een latere beoordeling van de re-integratie-inspanningen door het UWV, is het van belang dat de werkgever in het plan van aanpak en het re-integratieverslag duidelijk aangeeft waarom en gedurende welke periode de re-integratie is gestagneerd. Bron: AWVN.nl, 07-04-2020

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat