Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Pensioenoverzicht straks wellicht juridisch afdwingbaar

2 April 2019

De uitvoering van een motie om het Uniform Pensioen Overzicht juridisch afdwingbaar te maken vergt een uitgebreid nader onderzoek. Dit laat minister Koolmees 25 maart 2019 weten aan de Tweede Kamer. De minister stelt dat alléén het pensioenreglement bepalend is voor de pensioenaanspraak of het pensioenrecht. Daarnaast moet informatie aan de deelnemer ‘correct’ te zijn.

Koolmees wil onderzoeken of deze laatste bepaling de deelnemer voldoende beschermt, maar ook welke gevolgen voor de pensioenuitvoering er zijn als deelnemers absolute rechtszekerheid kunnen ontlenen aan informatie van hun pensioenuitvoerder. De bevindingen van de Ombudsman Pensioenen en de nu lopende evaluatie van de Wet Pensioencommunicatie worden meegenomen in het onderzoek. De minister informeert de Kamer zodra het onderzoek is afgerond. Bron: Pensioenfederatie, 25-03-2019

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat