Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Maak het ondernemers makkelijker

10 April 2019

Het kabinet wil het ondernemers makkelijker maken met een online arbo-tool. Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben 4 april 2019 twee rapporten voor verbetering van regelgeving in het MKB in ontvangst genomen. In het actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 zijn twaalf knelpunten benoemd met suggesties voor oplossingen die de komende periode samen met diverse betrokken ministeries worden uitgewerkt. Dit gaat onder andere over arbeidsomstandigheden, voedselhygiëne en onderwijs. De commissie, die in haar adviezen samenwerkt met MKB-Nederland, beveelt aan om een volgende stap te zetten in het gebruiksvriendelijker maken van digitale RI&E tools. Of door deze in te voeren in sectoren waar dit nog op papier wordt gedaan of door de bestaande digitale tools opnieuw te beoordelen op gebruiksgemak. Het uitgangspunt is de vereiste tijd te minimaliseren die ondernemers nodig hebben bij het invullen hiervan. Bron: Min. SZW en MKB Nederland, 4-4-2019

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat