Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Ex-echtgenoot moet meewerken aan omzetting PEB

5 April 2018

Volgens Rechtbank Amsterdam moet een ex-echtgenoot meewerken aan het afstempelen van een pensioen in eigen beheer (PEB) dan wel het omzetten hiervan in een oudedagsverplichting (ODV). De eisen van redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding tussen ex-echtgenoten beheersen, brengen dat met zich mee. Een dga heeft in het verleden pensioen in eigen beheer bij haar bv opgebouwd. Zij wil gebruikmaken van de mogelijkheid het PEB af te stempelen van de commerciële waarde naar de fiscale waarde en deze vervolgens omzetten in een oudedagsverplichting (ODV). Het verschil tussen de commerciële waarde en de fiscale waarde bedraagt € 4.124.347. De dga is in een echtscheidingsprocedure verwikkeld en haar ex-echtgenoot weigert om toestemming te verlenen voor afstempeling en omzetting van het PEB.

Bij de civiele kamer van Rechtbank Amsterdam is het de vraag of de ex-echtgenoot verplicht is zijn medewerking te verlenen aan het afstempelen van het PEB en de daaropvolgende omzetting in een ODV. De rechtbank vindt dat de eisen van redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding tussen ex-echtgenoten beheersen, waaronder de zogeheten postsolidariteitsgedachte, in dit geval met zich brengen dat de man moet meewerken aan afstempeling van het PEB van de commerciële waarde naar de fiscale waarde. Vervolgens moet de man ook meewerken aan de omzetting van het PEB in een ODV. De rechtbank motiveert haar beslissing onder meer met de stelling dat afstempeling van het dga-pensioen en de waardestijging van de aandelen in de bv die daarvan het gevolg zijn, ook positieve effecten heeft voor de man. Hij deelt mee in de waardestijging van de aandelen door het finale verrekenbeding. Bron: Rb. Amsterdam 31-01-2018 (publ. 30-03-2018)

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat