Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Jaarrekingregimes hoe zit dat?

Welke jaarrekeningregimes zijn er?


 • Micro ondernemingen
 • Kleine ondernemingen
 • Middelgrote ondernemingen
 • Grote ondernemingen

Micro ondernemingen


Wannneer ben ik een micro-onderneming?

Het begrip microonderneming is ingevoerd met ingang van de jaarrekening over 2016, uw onderneming kwalificeert als micro onderneming als er op twee opvolgende balansdata is voldaan aan twee of drie van onderstaande vereisten


 • Balanstotaal maximaal € 350.000
 • Netto-omzet maximaal € 700.000
 • Maximaal 10 fte

Welke voordelen heb ik als micro-onderneming?


De micronderneming heeft dezelfde voordelen als een kleine onderneming, welke hieronder wordt toegelicht plus onderstaande voordelen:

 • Het opstellen van een verkorte balans en winst- en verliesrekening is toegestaan
 • Overlopende posten voor zover deze betrekking hebben op overige bedrijfskosten hoeven niet meer in de balans vermeld te worden
 • Er hoeft geen toelichting op de balans meer opgesteld te worden, deze informatie mag in beperkte vorm onder de balans komen te staan

Kleine ondernemingen


Wannneer ben ik een kleine onderneming?


uw onderneming kwalificeert als kleine onderneming als er op twee opvolgende balansdata is voldaan aan twee of drie van onderstaande vereisten

 • Balanstotaal maximaal € 6.000.000
 • Netto-omzet maximaal € 12.000.000
 • Maximaal 50 fte

Welke voordelen heb ik als kleine onderneming?

De kleine onderneming heeft onderstaande voordelen:

 • Er hoeft geen jaarverslag geschreven te worden. Dit is het bestuursverslag waarin het bestuur verslag uitbrengt van financiële als niet financiële gegevens.
 • Een beperkte toelichting op de jaarrekening is toegestaan
 • Indien de onderneming deel uitmaakt van een groep is er een vrijstelling voor het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening
 • Het opstellen van een verkorte balans en winst- en verliesrekening is toegestaan
 • En last but not least, er is geen verplichte accountantscontrole van toepassing

Middelgrote ondernemingen


Wannneer ben ik een middelgrote onderneming?

uw onderneming kwalificeert als middelgrote onderneming als er op twee opvolgende balansdata is voldaan aan twee of drie van onderstaande vereisten


 • Balanstotaal maximaal € 20.000.000
 • Netto-omzet maximaal € 40.000.000
 • Maximaal 250 fte

Grote ondernemingen


Wannneer ben ik een grote onderneming?

uw onderneming kwalificeert als grote onderneming als er op twee opvolgende balansdata is voldaan aan twee of drie van onderstaande vereisten


 • Balanstotaal groter dan € 20.000.000
 • Netto-omzet groter € 40.000.000
 • Meer dan 250 fte

Mijn onderneming maakt deel uit van een groep, hoe bepaal ik dan onder welk jaarrekeningregime ik val?


Ondanks het feit dat uw onderneming vanwege de omvang wellicht geen consolodatieplicht kent is het voor het toetsen van het jaarrekeningregime om dit te toetsen op geconsolideerd niveau.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat