Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


De laatste BTW aangifte van het jaar (2018)

Als u de laatste BTW / omzetbelasting aangifte over het jaar in gaat vullen is het van belang om rekening te houden met een aantal zaken welke in deze laatste aangifte moeten worden verwerkt. Onderstaand geven wij u een aantal attentiepunten voor de laatste omzetbelastingaangifte van het jaar.

  • Correctie wegens privé gebruik auto
  • Correctie wegens privé gebruik goederen
  • Kleine ondernemers regeling

 

Correctie wegens privé gebruik auto

Indien er in uw onderneming auto's ter beschikking worden gesteld cq. er privé gebruik gemaakt wordt van zakelijke auto's dan dient u in de laatste aangifte omzetbelasting van het jaar een correctie te maken op de voordruk welke u in het gehele jaar heeft genoten.

De algemene regel is dat u tijdsevenredig 2,7% over de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto (inclusief BPM en BTW) afdraagt, voor auto's waarop u geen recht heeft gehad op aftrek van voorbelasting (marge auto's) is een tarief van 1,5% van toepassing.

Heeft u vragen over de toepassing van de correctie wegens privé gebruik auto neemt u dan contact met ons op, hier u vind onze contactgegevens.

Correctie wegens privé gebruik goederen

Ook voor privé gebruik van overige zakelijke goederen kan een correctie op de voorbelasting van toepassing, de regels zijn opgenomen in het Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting.

Kleine ondernemers regeling

 

De kleine ondernemers regeling is van toepassing op ondernemers natuurlijke personen en geeft een mogelijke reductie van de af te dragen omzetbelasting gebaseerd op het totaal per jaar af te dragen bedrag aan omzetbelasting.

Leest u hier verder over de werking en inhoud van de kleine ondernemers regeling.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat