Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Energielabel C voor kantoren in opmars

Sinds 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht en de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) blijkt dat het aantal kantoren met energielabel C is gestegen.

In 2018 werd aangekondigd dat kantoorgebouwen over minimaal energielabel C moeten beschikken. Vanaf 1 januari 2023 wordt hierop gecontroleerd. Had in 2018 63% van alle kantoren minimaal energielabel C, in 2022 was dat gestegen tot 77% van alle kantoorgebouwen. In 75% van de gevallen is meteen voor energielabel A gekozen. Uit het onderzoek is ook gebleken dat kantoorgebouwen met een energielabel lager dan C bijna 20% minder waard zijn dan kantoren die wel over het juiste energielabel beschikken. Kantoren met energielabel G daalden zelfs 40% in waarde. Ook stellen diverse Nederlandse banken inmiddels eisen aan de minimale energieprestatie voor zij financiering geven voor vastgoed.

De energielabel C-verplichting geldt niet voor een kantoorgebouw als:

de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) voor minder dan 50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;

de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw minder dan 100 m2 is;

het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening;

het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste twee jaar wordt gebruikt;

het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;

het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;

de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Voor meer informatie kan men terecht ophttps://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-c-kantoren.

Bron: RVO 04-09-2023.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat