Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Verkleining risico oververhitting nieuwbouw

3 September 2019

In de bouwregelgeving zal een nieuwe eis worden opgenomen waardoor de bouwsector verplicht wordt om het risico op oververhitting in woningen te verkleinen. De nieuwe eis gaat gelijktijdig per 1 juli 2020 in met de eisen voor bijna-energieneutrale nieuwbouw (BENG). Nu nieuwe woningen zo energiezuinig mogelijk worden gebouwd, houden woningen meer warmte vast. In de steeds warmere zomers kan dat problemen opleveren. Met de nieuwe eis wil minister Ollongren van Binnenlandse Zaken zo veel mogelijk voorkomen dat achteraf inefficiënte mobiele airco’s worden geïnstalleerd om de binnentemperatuur op een acceptabel niveau te houden. Dit kan door een goed ontworpen gebouw neer te zetten. De eis is opgesteld op advies van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland naar aanleiding van een onderzoek naar het criterium en de grenswaarde om het risico op oververhitting in nieuwbouwwoningen te beperken.

Voor nieuw te bouwen woningen zal in de bouwregelgeving een grenswaarde worden opgenomen voor TOjuli. Dit is een indicatiegetal waarmee per oriëntatie van het gebouw inzicht gegeven wordt in het risico op temperatuuroverschrijding. De TOjulivolgt uit de Energieprestatieberekening conform NTA8800. De grenswaarde wordt gesteld op een maximale waarde van 1,0. Een temperatuuroverschrijdingsberekening met een dynamisch simulatieprogramma kan specifieker voorspellen wat het risico op temperatuuroverschrijding is. Indien de TOjuli de grenswaarde van 1,0 overstijgt mag aan de hand van een dynamisch simulatieprogramma alsnog aangetoond worden dat het risico op oververhitting acceptabel blijft. De grenswaarde voor de Gewogen Temperatuuroverschrijding (GTO), conform vastgestelde uitgangspunten voor de berekening, wordt gesteld op 450 uur. Dit zal in de bouwregelgeving worden opgenomen en nader worden uitgewerkt. Bron: RVO.nl 29-08-2019

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat