Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


HvJ EU: Volledig loon over vakantiedagen tijdens ziekte

Volgens het EU Hof van Justitie heeft een werknemer die door ziekte niet werkt en die in zijn tweede ziektejaar vakantieverlof opneemt, tijdens het vakantieverlof recht op 100% van het loon en niet het lagere ziekengeldloon (70%). Werknemers die in de afgelopen vijf jaar vanwege ziekte te weinig vakantieloon hebben ontvangen, kunnen bij hun (ex-)werkgever een nabetaling van het loon vragen.

Rechtbank Overijssel heeft vorig jaar prejudiciële vragen gesteld aan het EU Hof van Justitie inzake een gedeeltelijk arbeidsongeschikte ambtenaar. De ambtenaar ontving in het eerste ziektejaar 100% van het loon. In het tweede ziektejaar werd dat 70% voor de uren die hij nog ziek was, en 100% voor de uren die hij weer werkte. Toen hij in het tweede ziektejaar vakantie opnam, kreeg hij voor dat verlof ook 70% voor de uren waarop hij nog ziek was. De ambtenaar vond dat hij over deze vakantiedagen recht had op 100% van zijn loon.

Volgens het Hof van Justitie overtreedt een land de EU richtlijn (2003/88/EG) als er nationale wetten zijn die ervoor zorgen dat zieke werknemers die vakantie opnemen minder ontvangen dan 100% van hun loon. Kort gezegd vindt het HvJ dat de werkgever aan een zieke werknemer die tijdens ziekte vakantie opneemt 100% van het loon moet betalen en niet het lagere ‘ziekengeldloon’. De reden hiervoor is volgens het HvJ dat het doel van het betalen van vakantieloon is dat werknemers tijdens vakantie in een vergelijkbare situatie zijn als tijdens gewerkte uren. Daarnaast geldt voor zieke werknemers dat deze een vergelijkbare positie moeten hebben als werknemers die werken. Als het loon van een zieke werknemer tijdens vakantieverlof lager is dan het loon bij werken, neemt een zieke werknemer mogelijk geen vakantieverlof op. En dat is in strijd met de richtlijn. Rechtbank Overijssel heeft het beroep van de ambtenaar inmiddels gegrond verklaard.

Het Forum voor Fiscaal Dienstverleners wijst er op dat zieke werknemers die in de afgelopen vijf jaar te weinig vakantieloon hebben ontvangen, bij hun (ex-)werkgever een nabetaling van het loon kunnen vragen.

Bron: Forum voor Fiscaal Dienstverleners 25-10-2022, Rb. Overijssel 19-04-2022

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat