Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


TVL misbruikt: beslaglegging

10 Mei 2021

RVO heeft, na uitgebreid onderzoek en overleg met de FIOD en het Openbaar Ministerie, aangifte gedaan tegen enkele honderden gevallen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de TVL. In januari waren er signalen over mogelijk misbruik waarna een onderzoek naar fraude is gestart. Bij een aantal bedrijven is er tijdelijk beslag gelegd op de bankrekeningen. RVO verwacht zo een deel van de onterecht uitbetaalde subsidies terug te kunnen krijgen. De komende weken volgen meer beslagleggingen.

Daarnaast zijn de controles op nieuwe aanvragen verder aangescherpt. RVO bekijkt continu of de aangescherpte controles voldoende zijn om toekomstig misbruik tegen te gaan. Bij vermoedens van misbruik wordt altijd aangifte gedaan. Het grootste deel van de pogingen tot misbruik strandt op de uitgebreide controles vooraf. Bron: RVO 07-05-2021

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat