Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Kleine schuldeisers krijgen betere uitgangspositie

28 Mei 2020

De Tweede Kamer heeft op 26 mei 2020 unaniem de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen. Door dit wetsvoorstel kunnen bedrijven die in financiële problemen zijn geraakt zichzelf makkelijker herstructureren om een faillissement af te wenden. Door deze wijziging van de Faillissementswet kunnen ondernemingen die op zichzelf rendabel zijn, maar door een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten een sanering van schulden en verplichtingen nodig hebben, voorkomen dat zij in surseance van betaling of faillissement komen.

De rechtbank kan in dat geval een akkoord over het herstructureren en saneren van schulden goedkeuren. Door de goedkeuring worden alle schuldeisers en aandeelhouders van de onderneming gebonden aan de inhoud van het akkoord, ook degenen die tegen hebben gestemd. Vorderingen en andere rechten van werknemers op grond van arbeidsovereenkomst blijven van rechtswege buiten het akkoord. In Nederland ontbreekt momenteel een wettelijke regeling voor een dwangakkoord buiten faillissement. Bron: Tweede Kamer, 26-05-2020

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat