Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Werkgevers akkoord met uitvoering derde WW-jaar

9 Mei 2017

De werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW zijn akkoord gegaan met de uitvoering van het de reparatie van het derde WW-jaar. Wel behouden ze een aantal zorgpunten. Op 8 mei hebben de besturen van MKB-Nederland en VNO-NCW ingestemd met de inrichting van een centrale uitvoeringsfaciliteit voor een private aanvulling op de WW. Het is uiteindelijk aan cao-partijen om de keuze te maken om al dan niet van deze faciliteit gebruik te maken. Werknemers betalen de premie, die maximaal 0,75% van het loon kan bedragen. In beide besturen is een aantal duidelijke zorgen geuit over de op te tuigen constructie.

De ondernemersorganisatie hebben een aantal uitgangspunten voor het vervolg geformuleerd: de gekozen constructie mag niet leiden tot extra bureaucratische rompslomp en administratieve lasten bij werkgevers; er moet een garantie zijn dat de werknemerspremie ook echt een werknemerspremie blijft en in de toekomst niet alsnog op het bordje van de werkgever komt te liggen; er mag geen sprake zijn van precedentwerking - de constructie is puur en alleen voor de uitvoering van het derde WW-jaar. Bron: VNO-NCW 8-05-2017

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat