Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Werknemers vaker ziek in 2019

24 Maart 2020

Het ziekteverzuim onder werknemers is in 2019 gestegen tot 4,4%. In 2018 was het verzuim nog 4,3%, in 2014 3,8%. De zorg kent opnieuw het hoogste verzuim. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de Kwartaalenquête Ziekteverzuim. Verzuim wegens ziekte verschilt per kwartaal en is in het eerste en vierde kwartaal van het jaar altijd hoger dan in de rest van het jaar. In 2019 werd door werknemers het meeste verzuimd in de gezondheidszorg, en bij waterbedrijven en afvalbeheer (beide 5,7%). Vóór 2018 was het ziekteverzuim het hoogst bij de overheid (5,5% in 2019). Traditioneel kent de horeca het minste verzuim door ziekte. In 2019 was het verzuim voor het eerst het laagst in de landbouw, met 2,6%.

Kwartaalcijfers over ziekteverzuim worden bepaald aan de hand van een enquête onder bedrijven. Daaruit is echter niet af te leiden met welke klachten werknemers verzuimen. De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), heeft hier wel gegevens over (meest recente cijfers uit 2018). Van de werknemers die in 2018 ziek thuisbleven had 44,1% griep of verkoudheidsklachten bij het laatste verzuim. Ook psychische klachten, overspannenheid of burn-out werden in 2018 vaker genoemd: 7,2%, tegen 5,7% in 2014. Bron: CBS.nl, 16-03-2020

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat