Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk

11 Juni 2019

Op 7 juni 2019 is de subsidieregeling Eerlijk, Gezond en Veilig werk in de Staatscourant gepubliceerd. Met deze subsidieregeling wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid projecten financieel ondersteunen die bijdragen aan eerlijk, gezond of veilig werk in branches en bedrijven. Voor het vinden, binden en boeien van goed personeel in een krappe arbeidsmarkt is het van groot belang bewust aan de slag gaan met de thema’s eerlijk, gezond en veilig werk. Voor projecten van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties met als doel het vergroten van kennis of bewustwording over eerlijk, gezond of veilig werk kan subsidie worden aangevraagd. Hierbij kan men denken aan communicatie- of voorlichtingsactiviteiten of trainingen aan groepen. Het subsidiebudget is € 600.000. Er kan een subsidie worden verleend met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 100.000 per plan. Bron: Min. SZW, 7-6-2019

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat