Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Ontvangers NOW 1.0 openbaar

16 Juli 2020

Op 10 juli 2020 heeft UWV een register online geplaatst met een aantal gegevens van de bedrijven die een voorschot hebben ontvangen in het kader van de eerste tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1.0). Dit op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De overheid betracht bij de besteding van publiek geld zoveel mogelijk transparantie en de NOW is een subsidie. Daarom is in de regeling NOW opgenomen dat werkgevers instemmen met de openbaarmaking van een aantal gegevens.

Tegelijk wordt rekening gehouden met de bedrijfsbelangen en de mogelijke concurrentiegevoeligheid van gegevens. De minister heeft UWV daarom gevraagd de naam van de aanvrager, inclusief de verleende voorschotten en vastgestelde subsidie openbaar te maken. In de NOW-regeling is opgenomen dat hiervoor geen zienswijze gevraagd hoeft te worden. Het register is te vinden op de website van UWV. In de loop van tijd kan het register nog wijzigen en zal op een later tijdstip worden aangevuld met de definitieve bedragen. De definitieve bedragen kunnen afwijkend zijn van de voorschotbedragen. Na afloop van de tweede aanvraagperiode NOW zal UWV eenzelfde register publiceren. Bron: UWV.nl, 10-07-2020

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat