Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Doelstelling banenafspraak nog niet bereikt

31 Juli 2018

UWV monitort periodiek of werkgevers voldoende banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Op 25 juli publiceerde UWV de kwartaalrapportages van de banenafspraak tot eind maart 2018. Tussen de nulmeting (2013) en het eerste kwartaal van 2018 hebben werkgevers in het kader van de banenafspraak 28.341 extra banen via een regulier dienstverband en 10.403 extra banen via een uitzendcontract of detachering gerealiseerd. De doelstelling voor heel 2018 is het realiseren van 43.500 extra banen. Deze doelstelling is dus nog niet gehaald. Om inzicht te geven in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau publiceert UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal vier rapportages: een regionale trendrapportage banenafspraak met een overzicht per banenafspraak per arbeidsmarktregio; de factsheet banenafspraak als verdieping op de regionale trendrapportage.

In de factsheet wordt ingezoomd op (het verloop van) het aantal werkzame personen; de publicatie transparantie van klantprofielen. Dit overzicht geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal mensen behorende tot de doelgroep van de banenafspraak dat door UWV en gemeenten (anoniem) voor het voetlicht wordt gebracht; De rapportage beschut werk. Deze rapportage informeert arbeidsmarktregio’s over de voortgang van het aan het werk helpen van mensen die aangewezen zijn op beschut werk. Bron: AWVN 26-07-2018; UWV, Trendrapportage Banenafspraak eerste kwartaal 2018

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat