Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Eén Porsche te weinig

10 Januari 2018

Een kostenvergoeding die niet aannemelijk gemaakt kon worden, de bijtelling voor een Porsche die ontbrak en een rittenadministratie voor een Porsche die van geen kant klopte, bezorgden een beheer bv een flinke naheffingsaanslag loonheffing. Aan een beheer bv zijn naheffingsaanslagen loonheffing opgelegd voor de jaren 2008 tot en met 2011. De beheer bv verstrekt in die tijd aan zijn werknemer (tevens enig certificaathouder) een maandelijkse kostenvergoeding van € 200 en stelt hem in 2008, 2009 en 2010 een Porsche Cayenne (bijtelling 2009: € 16.574) en een Porsche 911 Carrera (bijtelling 2009: € 45.226) ter beschikking.

De werknemer heeft voor de Porsche Carrera een rittenadministratie overlegd. Volgens de inspecteur behoort de kostenvergoeding tot het loon en dient er een bijtelling voor privégebruik bij het loon te worden gerekend. Voor Hof Arnhem dient de bv aannemelijk te maken dat de kostenvergoeding dient ter bestrijding van kosten voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Daarin slaagt beheer bv niet. De werknemer verricht bij andere concernvennootschappen werkzaamheden waarvoor een management fee wordt uitgekeerd. Volgens het hof heeft de beheer bv niet aannemelijk gemaakt dat de werknemer voor eigen rekening uitgaven doet ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Ten aanzien van de Porsches staat vast dat beide auto’s ter beschikking zijn gesteld aan de werknemer.

Er dient in ieder geval voor de Porsche Cayenne een bijtelling wegens privégebruik plaats te vinden. De overgelegde rittenadministratie voor de Porsche 911 Carrera vertoont zoveel mankementen dat niet is gebleken dat de Carrera voor minder dan 500 kilometer per jaar is gebruikt. Kortom, ook voor deze auto moet privégebruik worden bijgeteld. In de jaren 2008, 2009 en 2010 is daardoor jaarlijks zo'n € 10.000 te weinig aan belasting ingehouden. Aan de beheer bv zijn vanwege de correcties boeten opgelegd.

Daar het aan grove schuld van de beheer bv te wijten is dat te weinig belasting is betaald over het privégebruik auto, wordt voor 2008 een boete van € 2.765 en voor 2009 t/m 2011 een boete van € 4.314 opgelegd. Deze worden met 15% verminderd in verband met de overschrijding van de redelijke termijn. Dat de bv in de financiële problemen zit, maakt geen verschil. Volgens het hof heeft de rechtbank de boeten terecht opgelegd en blijkt uit de overgelegde financiële stukken niet dat beheer bv de boete niet kan betalen. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 19-12-2017

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat