Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Vanaf 9 mei subsidie voor schone vrachtwagens

Ondernemers kunnen vanaf 9 mei 2022 gebruik maken van de Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks (AanZET) . Deze subsidie kunnen zij aanvragen als zij een zero-emissie vrachtwagen aanschaffen, dat wil zeggen een met batterij-elektrische of waterstof-elektrische aandrijving. De regeling is in de Staatscourant gepubliceerd.

Het soort vrachtwagen en de grootte van het bedrijf hebben invloed op de hoogte van de subsidie. Grote bedrijven kunnen in totaal (subsidie en belastingvoordeel) tot 40% van de meerkosten ten opzichte van een dieselvrachtwagen vergoed krijgen. Staatssecretaris Heijnen wil MKB’ers een extra tegemoet komen. Voor de kleinste bedrijven, met minder dan 10 werknemers, loopt dat op tot 60%. Het gaat dan om de meerkosten bij aanschaf, die liggen voor elektrische vrachtwagens hoger dan voor dieselvrachtwagens. Elektrische vrachtwagens zijn wel goedkoper in gebruik en onderhoud. Voor ondernemers die voor hun aanschaf al subsidie hebben ontvangen op basis van de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB), zal de aanvraag voor subsidie op grond van de AanZET worden afgewezen. Momenteel is de pot, die tot en met 2024 beschikbaar is, gevuld met ruim € 40 miljoen. Het subsidieplafond voor 2022 is € 13,5 miljoen. De regeling wordt uitgevoerd door RVO. Het kabinet werkt momenteel aan de vormgeving van het budget na 2024, in lijn met de wens daartoe vanuit de Tweede Kamer en de sector. De subsidieregeling loopt tot begin 2027. Het kabinet wil dat het hele wegverkeer in 2050 zonder uitlaatgassen rijdt. Bron: Min. I&W 19-04-2022

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat