Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Drempel schuldhulpverlening voor zelfstandigen moet omlaag

De Nationale ombudsman heeft onderzoek gedaan naar de schuldhulpverlening aan zelfstandige ondernemers. In Nederland kunnen zelfstandig ondernemers met problematische schulden de weg naar de gemeentelijke schuldhulpverlening nog niet goed vinden. Veel gemeenten werken hier al hard aan, maar andere gemeenten hebben dit volgens de Nationale ombudsman nog niet op orde.

Uit het rapport Zelfstandigen over de drempel blijkt dat de toegang tot schuldhulpverlening voor zelfstandige ondernemers per gemeente sterk verschilt. Volgens de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen zijn deze grote verschillen tussen gemeenten niet uit te leggen. Zo krijgen zelfstandigen met een onderneming in dezelfde winkelstraat, die in verschillende gemeenten wonen, soms heel andere hulp. De vraag of een ondernemer uit de schulden komt hangt te veel af van zijn toevallige woonplaats. Volgens de ombudsman kunnen gemeenten veel meer gebruikmaken van elkaars kennis en ervaringen. Daarbij komt dat ondernemers terughoudend zijn met het vragen om hulp en het delen van hun financiële gegevens. Ook is er een groep die zich wel bij het juiste loket meldt, maar voortijdig afhaakt. Niet alle gemeenten zijn deskundig genoeg om zelfstandigen goed te helpen. Zelfstandigen met problematische schulden ervaren veel stress en schaamte, nog meer dan particulieren. Het gaat over grotere bedragen en vaak lopen ze al jaren rond met hun financiële problemen. De ombudsman pleit er dan ook voor dat ondernemers meer op hen toegespitste aandacht en begeleiding krijgen. Op 1 oktober 2020 hadden ruim 614.000 huishoudens geregistreerde problematische schulden. Veel nieuwe instromers zijn, meer dan voorheen, zelfstandige ondernemers. Door de coronacrisis hebben veel zelfstandigen een zware tijd en kunnen gemeenten de komende jaren een toestroom verwachten. Voor dit rapport heeft de ombudsman gekeken of ondernemers ruimhartig worden toegelaten tot de gemeentelijke schuldhulpverlening en of gemeenten hierbij de uitgangspunten uit de eerdere rapporten in acht nemen. De ombudsman doet de aanbeveling om de toegang tot schuldhulpverlening voor zelfstandigen te verbeteren en de verschillen te verkleinen. Ook beveelt hij gemeenten aan te investeren in kennis hierover en verantwoordelijkheid te nemen voor de schuldhulp, ook bij uitbesteding aan externe partijen. De Nationale ombudsman blijft monitoren of de aanbevelingen worden opgevolgd. Bron: Nationale ombudsman 14-04-2022

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat