Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Aantal faillissementen gehalveerd

7 April 2021

Uit de Bedrijvendynamiek van de Kamer van Koophandel (KVK) over het eerste kwartaal van 2021 blijkt dat het aantal startende bedrijven met 8% is toegenomen, ongeveer evenveel bedrijven zijn gestopt en het aantal faillissementen is gehalveerd. Hierdoor is het aantal geregistreerde bedrijven in het Handelsregister op 1 april 2021 toegenomen met 90.623 bedrijven ten opzichte van 1 april 2020. De stand van het Handelsregister was daarmee 2.109.363 geregistreerde bedrijven op 1 april 2021. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 68.847 bedrijven gestart terwijl dat er in het eerste kwartaal van vorig jaar 63.604 waren. Dit zijn 5.243 extra starters, een toename van 8%. Er zijn relatief meer starters onder het mkb (+20%) en de zzp’ers (+9%) en er is sprake van een afname onder de parttime zzp’ers (-3%).

Het aantal geregistreerde starters is in het afgelopen kwartaal met 49% (+ 4.002 bedrijven) het sterkst toegenomen in de sector online detailhandel. Ook in de sector logistiek was de toename met 40% aanzienlijk in het afgelopen kwartaal (+ 830 bedrijven). Gemiddeld zijn er 33 starters per 1.000 bedrijven in het eerste kwartaal van 2021. In de sectoren detailhandel (59) en logistiek (47) zijn het hoogste aantal starters per 1.000 bedrijven.

Het aantal geregistreerde stoppers is in het afgelopen kwartaal, ten opzichte van het eerste kwartaal in 2020, min of meer gelijk gebleven. Daarbij wordt rekening gehouden met de extra ruim 7.000 ambtshalve uitschrijvingen in het eerste kwartaal van 2020 - deze zogeheten ‘deregistraties’ maakten toen incidenteel onderdeel uit van de geregistreerde stoppers. In totaal werden de afgelopen drie maanden 38.440 bedrijven uitgeschreven uit het Handelsregister. Het aantal geregistreerde stoppers per 1.000 bedrijven (gemiddeld 18) is ook het hoogst in de sector detailhandel (27). Daarna komen de sectoren groothandel (25), horeca (23) en logistiek (21). Onder het gemiddelde zitten de sectoren land- en tuinbouw (10) en industrie (14).

Het aantal faillietverklaringen is met -48% bijna gehalveerd ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Het aantal geregistreerde faillietverklaringen in het eerste kwartaal van 2021 was 397 tegen 769 in het eerste kwartaal van 2020. Per 100.000 bedrijven zijn er in het afgelopen kwartaal 19 bedrijven failliet gegaan. Relatief het hoogst scoorden de sectoren logistiek (53), horeca (45) en groothandel (36). Ook de bouw (34) en de detailhandel (26) scoren boven het landelijk gemiddelde. Grote sectoren met een relatief laag aantal faillietverklaringen zijn land- en tuinbouw (3), gezondheid (5) en cultuur, sport en recreatie (6). Het rapport Data over de Bedrijvendynamiek Q1 2021 geeft inzicht in het aantal in het Handelsregister geregistreerde bedrijven in Nederland per 1 april 2021 en de ontwikkeling van het aantal ingeschreven starters, uitgeschreven stoppers en geregistreerde faillietverklaringen in het eerste kwartaal van 2021. Bron: KvK.nl 06-04-2021

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat