Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Werkgevers laten veel subsidies voor werknemers onbenut

23 November 2016

De kennis over sociale regelingen en subsidies is bij veel organisaties beperkt. Hierdoor lopen werkgevers veel overheidssubsidies voor werknemers mis. Uit onderzoek van Willis Towers Watson onder ruim 700 Nederlandse organisaties met meer dan 250 werknemers blijkt dat bij vier op de tien organisaties de kennis van sociale regelingen en subsidies waar zij een beroep op kunnen doen beperkt is. Slechts een kleine 10% geeft aan precies te weten welke regelingen er bestaan. Wanneer organisaties zich willen verdiepen in de beschikbare regelingen en mogelijkheden, loopt een groot deel vast. Een derde heeft namelijk geen idee waar zij deze informatie kunnen vinden. Ook vindt bijna de helft van de bedrijven (43%) dat de centrale overheid de verantwoordelijkheid moet nemen om bedrijven proactief te informeren over deze regelingen.

Maar niet alleen aan de regelingenkant ontbreekt vaak de kennis, ook hebben veel werkgevers slechts een beperkt inzicht in hun eigen werknemerspopulatie. Zo weet ruim een kwart (27,3%) niet of hun bedrijf voldoet aan het quotum arbeidsbeperkten van de Participatiewet. Daarnaast weet nog eens een kwart (23,9%) niet wat deze wet is of wat het daaraan gerelateerde quotum inhoudt. Organisaties die wel gebruik maken van verschillende regelingen zijn vaak te laat met aanvragen; bijna de helft (46%) controleert pas achteraf of er regelingen zijn gemist. Hierdoor worden veel regelingen niet benut omdat een deel moet worden aangevraagd op korte termijn nadat iemand in dienst is getreden. Bron: Willis Tower Watson 21-11-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat