Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Verduidelijking verloonde uren

29 November 2016

De Belastingdienst, UWV en CBS hebben een memo gepubliceerd waarin zij verduidelijken wanneer volgens hen sprake is van een verloond uur. Het aantal verloonde uren speelt een belangrijke rol bij het bepalen of een werkgever het lage-inkomensvoordeel (vanaf 2017) of het loonkostenvoordeel (vanaf 2018) ontvangt. Voor de werknemer is het aantal verloonde uren van belang voor het bepalen van een WW-, ZW-, WAO- of WIA-uitkering en voor de kinderopvangtoeslag. In de memo geven CBS, UWV en Belastingdienst hun standpunten ten aanzien van het aantal verloonde uren dat moet worden ingevuld in de aangifte loonheffingen. Aan de hand van een reeks voorbeelden wordt aangegeven of sprake is van een verloond uur of juist niet. Denk hierbij aan verkopen of kopen van verlofuren, verloonde uren bij ziekte, bij uitbetaling van een wao-/wia-uitkering al dan niet in combinatie met dienstverband waarin wel/niet wordt gewerkt, bij minder dan 100% loondoorbetaling bij ziekte enzovoort. Ook wordt ingegaan op het aantal verloonde uren bij bijzondere dienstverbanden en situaties (artiesten, topsporters, stukloon, raadlieden). Bron: Belastingdienst, 28-11-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat