Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Vanaf 1 januari 2017 verbod op inhoudingen op minimumloon

14 November 2016

Op 1 januari 2017 treedt het verbod op inhoudingen op het minimumloon in werking. Dit verbod is opgenomen in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), maar de inwerkingtreding was uitgesteld tot 1 januari 2017. Vorige week is in het Staatsblad het besluit gepubliceerd waarin wordt aangegeven welke inhoudingen nog wel mogelijk zijn en onder welke voorwaarden. Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon zijn vanaf 1 januari 2017 niet meer toegestaan. Op dit verbod gelden wel uitzonderingen. Inhoudingen op kosten voor huisvesting en zorgverzekering zijn mogelijk, wanneer de werknemer hiervoor een schriftelijke volmacht verleent aan de werkgever. Voor huisvesting geldt hierbij een maximum van 25% van het minimumloon. De huisvesting moet ook voldoen aan bepaalde vastgestelde kwaliteitsnormen.

Voor inhouding van zorgverzekeringskosten moet een kopie van de zorgpolis overlegd worden, waarbij een maximum geldt van de geschatte gemiddelde premie. Voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn naast de hiervoor vermelde inhoudingen ook inhoudingen mogelijk voor nutsvoorzieningen, rioolheffing en waterschapsbelasting. De werknemer moet hiervoor een schriftelijke volmacht verlenen aan de werkgever. Bij inhoudingen op het minimumloon van arbeidsbeperkte werknemers geldt geen maximum bedrag of percentage. Doordat werkgevers van arbeidsbeperkte werknemers deze kosten kunnen inhouden, wordt bereikt dat de belangrijkste vaste lasten voor hen worden betaald. Daarmee kan worden voorkomen dat zij bijvoorbeeld schulden krijgen en uiteindelijk in de schuldhulpverlening of schuldsanering komen. Bron: Min SZW 8-11-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat