Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Telefonische intrekken bezwaar van de baan

9 November 2016

Naar aanleiding van vragen die het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft gesteld over het telefonisch intrekken van bezwaren, heeft de staatssecretaris opdracht gegeven de werkinstructie van de Belastingdienst hierover aan te passen. Op grond van de wet en jurisprudentie moet een bezwaarschrift schriftelijk worden ingetrokken of mondeling tijdens een hoorzitting. Uit een via een WOB-verzoek openbaar gemaakte werkinstructie blijkt dat de Belastingdienst sinds 2011 belastingplichtigen belt na het indienen van een bezwaar. Tijdens dat telefoongesprek kan het bezwaar worden ingetrokken.

Volgens de instructie is een vastlegging van het telefoongesprek in de systemen van de Belastingdienst voldoende voor het intrekken van het bezwaar. In deze gevallen hoeft door bezwaarmaker geen brief meer naar de Belastingdienst te worden gestuurd waarbij hij zijn bezwaarschrift intrekt. Ook stuurt de Belastingdienst geen bevestiging meer om de intrekking te bevestigen tenzij de belastingplichtige daarom verzoekt. Dat kan in de vorm van een email. Volgens het Kamerlid Omtzigt is dit contra legem beleid: zowel de wet als de jurisprudentie schrijven voor dat een bezwaarschrift schriftelijk moet worden ingetrokken of mondeling tijdens een hoorzitting.

Omtzigt wilde verder nog weten of belastingplichtigen alsnog schriftelijk worden geïnformeerd dat hun bezwaar is ingetrokken en of de staatssecretaris bereid is hen in de gelegenheid te stellen aan te geven dat deze bezwaren niet zijn ingetrokken, zodat er alsnog een uitspraak op het bezwaar komt. Hierop liet de staatssecretaris weten dat tijdens het telefonische contact de intrekking van het bezwaar met de belastingplichtige is besproken. Daarmee werd de belastingplichtige geïnformeerd, hoewel niet conform de wettelijke vereisten. Het is voor de Belastingdienst niet mogelijk om met de desbetreffende belastingplichtigen contact op te nemen. Wanneer in dit soort situaties de belastingplichtige binnen een redelijke termijn na de intrekking heeft aangegeven of aangeeft dat hij toch het bezwaar verder behandeld wil zien, wordt de bezwaarbehandeling hervat en kan er alsnog een uitspraak op het bezwaar komen.

Uit cijfers blijkt dat in 2015 in totaal 15.460 bezwaarschriften zijn ingetrokken door te bellen na een ingediend bezwaar. Het gaat daarbij om particulieren IB (10.910), grote ondernemingen (20) en mkb-ondernemingen (4.530). In 22,1% van de gevallen werden de belastingplichtigen bijgestaan door een adviseur. In 2016 tot medio oktober zijn in totaal 12.914 bezwaarschriften (particulieren IB 8.785, grote ondernemingen 16 en mkb-ondernemingen 4.113) ingetrokken na een telefoongesprek en werd 18,8% van deze belastingplichtigen bijgestaan door een adviseur. Bron: TK 2016-2017, aanh. 382

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat