Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Reparatie arrest Hoge Raad aftrek werkruimte gehuurde woning

3 November 2016

De staatssecretaris van Financiën kondigt een nota van wijziging op het Belastingplan 2017 aan om de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 12 augustus 2016 te repareren. In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat een huurrecht van een woning met daarin een onzelfstandige werkruimte, onder voorwaarden, kan worden aangemerkt als ondernemingsvermogen. Een gevolg van het arrest van de Hoge Raad is dat een belastingplichtige – een IB-ondernemer met gehuurde woning – de volledige huur in mindering op zijn winst kan brengen onder bijtelling van een forfaitair bedrag voor het privégebruik van de woning.

Dit resulteerde in een riante aftrekpost. IB-ondernemers en resultaatgenieters met een huurwoning, kunnen zo – onder voorwaarden – een voordeel genieten. IB-ondernemers en resultaatgenieters met een koopwoning die als hoofdverblijf dient en tevens een onzelfstandige werkruimte bevat, hebben dit voordeel niet. Een koopwoning wordt namelijk zelden als ondernemingsvermogen aangemerkt (anders is bij de verkoop van de woning de waardeverandering van de koopwoning in box 1 (progressief) belast). De facto ontstaat door genoemd arrest een grotere tegenstelling tussen koop en huur in de winst- en resultaatsfeer. Het arrest heeft geen terugwerkende kracht maar een ondernemer kan terugkomen op zijn vermogensetikettering zolang de aanslag IB nog niet onherroepelijk vaststaat. Bijkomend effect van de aftrekbaarheid van de huurkosten is dat het verzamelinkomen van de belastingplichtige daalt en bijgevolg ook het toetsingsinkomen voor bijvoorbeeld het recht op huurtoeslag.

In een nota van wijziging bij het Belastingplan 2017 zal dan ook worden voorgesteld de behandeling van IB-ondernemers en resultaatgenieters met een onzelfstandige werkruimte in een huurwoning in lijn te brengen met de huidige praktijk ten aanzien van IB-ondernemers en resultaatgenieters met een onzelfstandige werkruimte in een koopwoning. De opbrengst van die maatregel zal worden aangewend voor een verhoging van het aftrekpercentage van bepaalde gemengde kosten voor alle IB-ondernemers en resultaatgenieters. Bron: Min. v. Fin. 25-10-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat