Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Monumentenaftrek blijft bestaan in 2017

15 November 2016

De in het Belastingplan 2017 aangekondigde afschaffing van de monumentenaftrek gaat niet door. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in een brief aan de Tweede Kamer verzocht de behandeling van de Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing aan te houden. Aanleiding: opmerkingen vanuit de Tweede Kamer en reacties uit het veld. Dit betekent dat in 2017 de huidige mogelijkheid van fiscale aftrek voor het onderhoud van monumentenpanden blijft bestaan. Het jaar 2017 zal worden gebruikt om te bekijken hoe de voorgestelde subsidieregeling anders vorm kan worden gegeven.

De minister noemt in de brief enkele suggesties zoals een verhoging van de maximale subsidiabele kosten € 10.000 naar € 15.000 en de mogelijkheid om over een periode van twee jaar een aanvraag in te dienen tot maximaal € 30.000, zodat ook grotere onderhoudskosten voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Ook stelt zij voor het subsidiepercentage te verhogen van 25% naar 35% van de onderhoudskosten en de de drempel te stellen op € 2.000 per twee jaar. Daarmee wordt het mogelijk om wel elk jaar onderhoud uit te voeren, maar het totale bedrag dat daarmee is gemoeid over de twee jaar opgeteld in de subsidieaanvraag op te nemen. Zo wordt de subsidie ook bereikbaar voor eigenaren die klein onderhoud uitvoeren. Bron: Min OCW 9-11-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat