Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


G-rekening: op naar versie 2.0

8 November 2016

Met de 18e halfjaarsrapportage is vorige week ook het Eindrapport van de werkgroep Verkenning afschaffing g-rekening en eventuele alternatieven naar de Tweede Kamer gestuurd. Belangrijkste conclusie: doorgaan met de g-rekening, werken aan modernisering, alternatieven die op draagvlak kunnen rekenen zijn er niet. Vorig jaar met 15e halfjaarsrapportage Belastingdienst maakte de staatssecretaris bekend dat voorlopig wordt doorgegaan met de g-rekening. De plannen voor het depotstelsel waren van de baan en de g-rekening zou worden gemoderniseerd tot g-rekening 1.5. Dit heeft geleid tot een modernisering per 1 januari 2016 van de ondersteuning van de g-rekening bij de banken en Belastingdienst. De g-rekening is SEPA-bestendig gemaakt. De rapportage over de mutaties op de g-rekening is geautomatiseerd en geüniformeerd. Verder is een commissie waarin de verschillende stakeholders zijn vertegenwoordigd (Belastingdienst, banken, uitzendsector, bedrijfsleven, bonden) gaan kijken naar enkele alternatieven.

In de vorige week gepubliceerde 18e halfjaarrapportage wordt een tussenstand gegeven. Tevens is het eindrapport gepubliceerd dat de commissie eerder dit jaar naar de staatssecretaris stuurde. Conclusie van de commissie: behoud de g-rekening en de daarbij behorende mogelijkheden voor fiscale vrijwaring. Er is geen maatschappelijk draagvlak voor afschaffing of voor een van de onderzochte alternatieven; moderniseer de g-rekening geleidelijk.

Dit vermindert de administratieve lasten van het bedrijfsleven, verbetert de werkprocessen bij de banken en de Belastingdienst en versterkt het toezicht door de Belastingdienst (inning en heffing); werk de voorstellen voor verdere verbetering uit in dialoog met de stakeholders. In de halfjaarrapportage wordt aangegeven dat naar verwachting eind dit jaar de uitkomsten van een gezamenlijke onderzoek van de banken en de Belastingdienst naar doorontwikkeling van de g-rekening bekend zullen zijn. Uit dit onderzoek moet blijken welke winst behaald kan worden met doorontwikkeling en tegen welke investering. Zodra hierover meer bekend is worden de belanghebbenden geconsulteerd. Bron: MvF 4-11-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat