Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Dien tijdig aanvraag WBSO in

10 November 2016

Werkgevers die in januari meteen gebruik willen maken van de WBSO dienen uiterlijk 30 november hun aanvraag in te dienen. Dit kan via de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Met de WBSO kunnen bedrijven de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor een R-en-D-project verlagen. De regeling staat open voor werkgevers en zelfstandigen (zzp’ers): werkgevers dragen dan minder loonheffing af en zelfstandigen krijgen een vaste aftrek. Publieke kennisinstellingen kunnen geen WBSO aanvragen. Het budget voor de WBSO in 2017 bedraagt € 1.205 miljoen. Net als voorgaande jaren gelden er twee schijven met een verschillend voordeelpercentage. Voor startende bedrijven geldt een hoger percentage in de eerste schijf. Voor zelfstandig ondernemers (zzp’ers) die minimaal 500 S-en-O-uren per jaar maken, is er een vaste aftrek. Startende zelfstandig ondernemers ontvangen daarnaast een extra aftrek. De exacte bedragen worden nog bekend gemaakt.

Met ingang van 1 november is het mogelijk om WBSO 2017 aan te vragen. Een aanvraag moet u indienen via mijnrvo.nl. Een aanvraag moet uiterlijk één volledige kalendermaand voor de start van de R-en-D-werkzaamheden zijn ingediend. Wilt u vanaf 1 januari 2017 de (loon)kosten van een R-en-D-project verlagen, dan moet de aanvraag dus uiterlijk 30 november zijn ingediend. Zelfstandigen hebben nog de tijd tot en met 1 januari 2017. Bedrijven mogen maximaal drie keer per jaar een aanvraag indienen. Voor zelfstandigen geldt geen maximum. Voor het aanvragen (online of via een te downloaden aanvraagprogramma) heeft u eHerkenning (niveau 2+) nodig. U vraagt een eHerkenningsmiddel via www.eherkenning.nl (let op: dit duurt minimaal drie werkdagen). Bron: RVO.nl 31-10-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat