Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Beloningsverschil tussen mannen en vrouwen wordt kleiner

28 November 2016

Voor zover er beloningsverschillen bestaan tussen mannen en vrouwen zijn die voor een belangrijk deel verklaarbaar. Bovendien worden de verschillen kleiner, onder meer door een stijgend opleidingsniveau van vrouwen. In een onderzoek door CBS naar beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen is rekening gehouden met twintig achtergrondkenmerken, zoals als opleidingsniveau, beroepsniveau, het hebben van deeltijd- of voltijdwerk en werkervaring. Bij de overheid verdienden in 2008 vrouwen nog 7% minder dan mannen. In 2014 was dit gedaald tot 5%. In het bedrijfsleven daalde het verschil in deze periode van 9% naar 7%. Zonder rekening te houden met de verschillende achtergrondkenmerken laten de cijfers een zelfde trend zien, al zijn de loonverschillen groter. In 2008 verdienden vrouwen bij de overheid nog 16% minder dan mannen, in 2014 was dit 10%.

In het bedrijfsleven is het verschil in deze periode gedaald van 22% naar 20%. Om het verschil in beloning te bepalen, zonder naar de samenhang met de diverse achtergrondkenmerken te kijken, wordt het gemiddelde bruto-uurloon gebruikt. Dit verschilt voor beide sectoren. De gemiddelde lonen voor mannen en vrouwen zijn hoger bij de overheid (€ 26 voor mannen en € 24 voor vrouwen) dan in het bedrijfsleven (respectievelijk € 21 en € 17). Zonder rekening te houden met achtergrondkenmerken verdienen jonge vrouwen gemiddeld meer dan hun mannelijke collega’s in dezelfde leeftijd. Bij oudere werknemers is het andersom. Bij de overheid ligt de leeftijd waarop mannen meer verdienen dan vrouwen hoger dan in het bedrijfsleven.

In 2014 verdienden vrouwen bij de overheid vanaf 36 jaar minder dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. In het bedrijfsleven lag het omslagpunt bij 30 jaar. Dat jonge vrouwen een hoger uurloon hebben dan jonge mannen hangt voor een groot deel samen met het feit dat jonge vrouwen gemiddeld hoger opgeleid zijn dan jonge mannen. Bij oudere werknemers (vanaf 45 jaar) is het opleidingsniveau onder mannen hoger dan onder vrouwen en gaan bovendien factoren als werkervaring en beroepsniveau een grotere rol spelen. Qua aantallen en salarissen domineert de oudere groep nog altijd de totale werknemerspopulatie.

Over alle leeftijden heen lijken vrouwen bij de overheid bezig te zijn met een inhaalslag. In 2008 verdiende een 50-jarige vrouw daar gemiddeld nog 20% minder dan een mannelijke collega van vijftig jaar. In 2014 was dit loonverschil gedaald tot 13%. Een dergelijke inhaalslag geldt in mindere mate ook voor vrouwen in het bedrijfsleven. Daar daalde het verschil in deze periode van 30% naar 27%. Bron: CBS, 23-11-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat