Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Arbeidsbeperkt personeel vinden en aannemen zonder risico

21 November 2016

Vanaf 18 november 2016 wordt het werkgevers op twee manieren makkelijker gemaakt om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. Per die datum heeft het UWV de ‘kandidatenverkenner banenafspraak’ gelanceerd, een online personeelsbank met bijna 60.000 werkzoekenden met een arbeidsbeperking. En de polis die het werkgeversrisico van loondoorbetaling bij ziekte afdekt, wordt voor onbepaalde tijd geldig. Dat maakte staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend op de Dag van de Ondernemer op 18 november 2016, tijdens een werkbezoek in het Westland.

De Eerste Kamer ging vorige week akkoord met het structureel maken van de no-riskpolis. Daardoor zijn werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking aannemen er tot in lengte van jaren van verzekerd dat zij er financieel niet voor opdraaien als deze werknemer ziek wordt. Een belangrijke stap volgens Klijnsma, want het is belangrijk dat werkgevers minder risico’s ervaren zodat meer mensen vaste contracten krijgen. Dit draagt allemaal bij aan het verwezenlijken van de 100.000 banen voor mensen met een arbeidshandicap waar werkgeversorganisaties in het sociaal akkoord voor hebben getekend. De overheid doet daar nog eens 25.000 banen bovenop.

Volgens staatssecretaris Klijnsma zijn veel ondernemers bereid zijn om mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven, maar zien zij ook vaak beren op de weg. Het structureel maken van de no-risk polis zal velen over de streep trekken, verwacht de staatssecretaris. En de kandidatenverkenner kan helpen bij het vinden van de juiste personen voor de juiste plekken. Werkgevers kunnen in de verkenner direct en doelgericht zoeken in geanonimiseerde profielen. Daarin staat informatie over opleiding, arbeidsverleden, werkwensen en over de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking, als die nodig is. Met één muisklik wordt passend contact geregeld. Voor meer informatie: www.werk.nl/kandidatenverkenner Bron: Min SZW 18-11-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat